gslogo

Gurdjieff Studies
Учението

Учението на Гурджиев е начин за развитието на скрити - физически, психически и емоционални  възможности на човека - по интегриран начин. Този процес, с времето, води до по-дълбоко себеопознаване, по-ярко взаимодействие с живота и възможност за връзка с духовните влияния.

Големите религиозни традиции са  развили специални среди като например (отшелничество и монашеството) който са извън обикновените условия на живот, всяко със специален акцент върху развитието на тялото, емоциите или ума.

Гурджиев донася на Запад  "четвъртият път", път, който работи   върху многостранното развитие на човека,  начин, който не изисква оттегляне от живота, но ни показва как свързвайки се  със себе си, с живота , човек си осигурява условия за вътрешна работа.

Човек може да  говори за търсенето на присъствие, самопознание, пробуждане, същност и съзнание - но само чрез истински преживявания,  тези думи имат стойност.

 

Групова работа

 

 

 

"...има различни степени и различни нива на съзнание. И двете трябва да бъдат разбрани от нас самите като  усещане, и вкус."

ГИГурджиев