gslogo

Gurdjieff Studies
Групи по Четене

Въпреки че индивидуалното изучаване на този вид литература може да бъде от голяма полза, четейки  с другите, в атмосферата на колективно внимание,  допринася специално качество на  възприятие и разбиране.

Книгите на Г.И.Гурджиев са многозначни и достойни за обширно проучване  в продължение на много години, във връзка с практическата работа, вътрешна и външна, под ръководството на учител.

Книгите на Г.И.Гурджиев  и някои от неговите ученици са били  въведение в Учението, за голям брой хора. Понякога, когато няколко  хора се събирали, за да споделят опита от четене, това е поставяло началото на нова изследователска група.

Такава група за четене сега е сформирана в София за редовни срещи. Ако бихте желали да  участвувате на тези срещи, моля свържете с нас на enquiries@gurdjieff.org.uk

 

Свещенни танци

 

 

 

 

“Когато чух идеите бях втрещена. Не можех да ги измъкна от съзнанието си. Те ме преследваха ден и нощ. Усетих, че са истина.”

Хенриета Лан