gslogo

Gurdjieff Studies
Източници

Articles

Links to Related Sites

 

 

 

 

"Гурджиев е най-непосредствената, най-добре обоснована и напълнао редставителна фигура на нашето време.""

Питър Брук