gslogo

Gurdjieff Studies
Свещенни танци

Гурджиевските Движения или Свещените танци дават възможност за необикновено и много  специално усещане,  сплотеност между глава, тяло и чуства.

Молитви; силно ритмични мъжки танци изискващи точни позиции;  женски танци с нежни, плаващи  движения и грациозни жестове. традиционни занаятчийства и народни танци; всички са включени в Движенията. Повечето били хореографирани от  Гурджиев,  други  са били събрани по време на неговите години в търсене и проучване в манастири и древни братства в близкия и далечен  Изток.

Свещенните танци  ни призовават:  да чустваме тялото си живо , яснота в мислите, и чувственост  към усещанията, които музиката и позите предизвикат.

Възможността за по-дълбоко, по-истинско чувство за себеопознаване  може да се улови и препятствията, които ни спъват излизат наяве.

 

 

Практическа  работа

 

"... в ритъма на някои танци, в точните движения и комбинации от танцьори някои закони са ярко изразени. Такива танци се наричат Свещени. По време на моите пътувания на Изток, аз често  виждах танци от този вид, изпълнявани по време на демонстрациите на свещени ритуали в някои от най-древните храмове. Тези церемонии са недостъпни и непознати за европейците. "

ГИГурджиев