gslogo

Gurdjieff Studies
Gurdjieff Studies

е благотворително образователна организация   посветена на напредъка на учението и философията на Г.И.Гурджиев. Тя е основана  от учениците на Джеймс Мур, Биографа на Гурджиев и негова ученичка в продължение на двадесет и една години мадам Хенриет Лaн.  Мадам Лан е била ученичка на Гурджиев през последните единадесет години от неговият живота.

Ние  ръководим целенасочени  срещи по обучение и четене , classes in Movements (Свещени танци), практическа работа ( като например градинарство, изкуства и занаяти ), както и други дейности - предлагащи  условия,  за лично самонадблюдение и развитие.

 

 

 

 

 

 

Контакти

 

"Няма и не може да има, пасивно  начало. В действителност , само самоинициативата и самопосвещението съществуват. Системи и училища могат да посочват, методи и начини, но нито една система или училище могат да направят за човека толкова, колкото човек може да направи сам за себе си. Вътрешният растеж,  съществената промяна, зависят изцяло от усилията, който човек прилага  сам за себе си."

ГИГурджиев