gslogo

Gurdjieff Studies
Практическа  работа

Търсейки връзката  между изтънчената вътрешна работа на Груповите събрания и класовете по Movements, и нашето ежедневие-практическата работа служи като стъпка към прогрес.

Прецизно внимание при готвене, градинарство, артистична работа, изучаване на музика и тоналности, драма или изкуството оказват директно влияние върху дейностите, който предприемаме  в живота.

Ние сме склонни да се насочваме към това, в което  сме добри, или към това, което ни харесва. Схемата  на нашия живот може да бъде монотонна.

В практическите дейности всеки може да  опита нещо ново, което не винаги е  харесвано от неговите колеги, които също са в процес на търсене.Това може да доведе до признателност към  критичното мислене, надблюдателност, сръчност и чувствителност към качественоста на „впечатленията” не като самоцел, а като средство за разбиране на фините механизми на човешкия организъм и неговате възможности да  трансформира енергия.

 

 

 

 

 

 

 

Gurdjieff Studies

 

"Най-характерната образователна процедура на моят първи учител беше, че веднага след като той забелязваше, че съм се запознат с определен занаят и започваше да ми харесва, той веднага ме караше да се откаже от него и да  го дам на друг.

Както разбрах по-късно, неговата цел не е била аз  да се науча на всички видове занаяти, но да  развия  в себе си способността да преодолявам трудностите, представени ми от всякакъв вид нова работа. И наистина, от този момент нататък, всеки вид  работата  имаше смисъл и беше интересна за мен, не сама по себе си, но  доколкото беше непозната за мен или  не знаех как да я направя."

Г.И.Гурджиев